Adecon

Vanuit deze met Voscon gelieerde onderneming vinden sinds 2001 met name de detacherings-werkzaamheden plaats. Hierbij wordt personeel tijdelijk ingezet bij grotere bedrijven om ze te helpen achterstanden weg te werken dan wel hen professioneel bij te staan in diverse rapportages/ kostprijsbepalingen.

Tot nu toe zijn onder andere opdrachten uitgevoerd bij:

  • Beursgenoteerd ICT bedrijf: implementatie van een nieuw consolidatiepakket.
  • Project organisatie: opzetten consolidatie manual en tool.
  • Bouwbedrijven: interim administratie en ondersteuning facturatie bouwtermijnen.